Vi har stöd för Telegram!

Våran bot heter Poliskoll.se
Allt du behöver göra är att bjuda in våran bot till er grupp. Skriv sedan något av följande kommandorörelsen i er chat:

  • .p REGNR
  • !p REGNR
  • !polis REGNR
  • !aina REGNR
Exempelvis: .p ACN770 för att göra ett uppslag mot registreringsnummret ACN770
Telegram bot
Fordon i denna databas körs av